Seterfjellet - 711 moh

Dette fjellet ligger nord-øst for Urdfjellet, mellom dette og Gjengkleiva. En fin "rundtur" er start fra Rødalen i Fræna, (tar av fra riksvegen i Sylteosen) - over Urdfjellet og ned på Skaret. En kan også gå vestover, over Julskartind og Galten ned i Kleiva, mot bommen i Malmedalen. Denne turpresentasjone er fra Rødalen, om Gjengkleiva, til Seterfjellet, over Bjørnen (den like under Urdfjellet - og ned til Melsetra, Skaret. En bli på hvert sted...

Godt fottøy, fukig og steinete. Dato: 14.10.2001. Kart? Beveg musa over de i elva!

Like ovenfor Rødalen (229 moh.) krysser vi elva. Flere steder å vasse over.

Vi passerer Gjengkleiv-vatnet og stiger oppover i terrenget. Trondalen inn i bakgrunnen.

Høgnebba (684 moh) strekker seg ut mot billedkanten til venstre - opp mot Kvannfjellet!

Vi runder "veggen" øst for Rødals-setra og ser her rett ned på den gjennom et skar.

Elva og setervegen er godt synlig - også seterhusa!

Lengre bak:
Skoften, Valletua og Jendemsfjellet...

Har har vi Seterfjellet like til venstre, Bjørnen i midten og toppen av Urdfjellet like mot.

Ei lita tjønn skaperflott høst-stemning!

Så er vi der - 711 meter over havet: Seterf jellet.

Her har Fræna Jeger- og Fiskerforening en av årets poster i "Turtrimmen".

.... vi er ikke med.. i år!

... Seterfjellet er lagt bak oss, litt ned.. og så opp mot "Bjørnen". Denne toppen må ikke forveksles med den mere kjente, den bak Langdalsbu!

Et flott skue ned på Rødalssetra og inn Trondalen. Vi kom opp langs "veggen" i bakgrunnen".

.. bratt og luftig! Rett ned er seterhusa i Rødalen - og setervegen vi gikk et par timer tidligere!

Under: Et tilbakeblikk over vegen "vår":
Seterfjellet det nærmeste, Butippen og den andre "Bjørnen" med taggene, bak ... og Luten bak den igjen!

Bjørnen er passert og vi nærmer oss toppen på Urdfjellet, turens høyeste punkt: 979 moh.

 

Under:
Toppen på Urdfjellet, godt med besøkende denne dagen!

Kikker vi vestover herfra, får vi blikk "hjemover" - Skoften i midten, Elnesvågen mot høyre og Otterøya i blådisen langt bak...

Under..
Moldepanoramaet:, Inn Rødvenfjorden midt i, Sekken mot høyre! Fjellet til venstre: Mai-fjellet(808 moh)- på Molde-siden!

Turen ned mot Melsetra og Skaret, tok vi om steinhytta til Jakob Sunde, (ca 600 moh) - et flott sted å raste.

Postkasse på veggen med "RB-lapp" = lever avisa her!

Her lå gjesteboka - og den ble selvsagt signert...

Høsten på sitt vakreste!

Stien ned fra hytta er som en trapp: Laget av Jakob Sunde gjennom år!

I bakgrunnen, Skarvatnet og høydedraget mot Lønsetfjellet
(= Skårsfjellet: 755 moh)

"Turkameratene" i Fræna takker for følget - og nye topper venter!

Tilbake til Turtipssidene

© Fotos: Eivind Kringstad